Termine

Nov
22
Fr
Adventmarkt @ Pfundplatz
Nov 22 um 16:00 – 21:00
Nov
23
Sa
Adventmarkt @ Pfundplatz
Nov 23 um 16:00 – 21:00
Nov
24
So
Adventmarkt @ Pfundplatz
Nov 24 um 16:00 – 21:00
Nov
29
Fr
Adventmarkt @ Pfundplatz
Nov 29 um 16:00 – 21:00
Nov
30
Sa
Adventmarkt @ Pfundplatz
Nov 30 um 16:00 – 21:00
Dez
1
So
Adventmarkt @ Pfundplatz
Dez 1 um 16:00 – 21:00
Dez
6
Fr
Adventmarkt @ Pfundplatz
Dez 6 um 16:00 – 21:00
Nikolauseinzug
Dez 6 um 17:00
Dez
7
Sa
Adventmarkt @ Pfundplatz
Dez 7 um 16:00 – 21:00
Dez
8
So
Adventmarkt @ Pfundplatz
Dez 8 um 16:00 – 21:00